กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2560 10 15 10h40 17
นางพรทิวา   ยี่สาคร    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


2560 10 15 10h40 05
นางกุหลาบ   มากมี


2560 10 15 10h40 46

นางสาววิภารัตน์  บุญวาส


2560 10 15 10h40 56
นางสาวจามจุรี  ตื้อเชียง


2560 10 15 10h41 12
นางสาวสุลักษณ์ขนางค์  คำศรี


a witoon
     นายวิทูรย์    กวางแก้ว


teacher Pheeraphat Math
  นายพีรพัฒน์    ฉัตรารักษ์