กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2560 10 15 10h49 50

นางสาวศิริรัตน์  วงษ์จันทร์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


2560 10 15 10h49 16
นางสาวมาลิน  ลูกอินทร์


2560 10 15 10h49 05
นางสาวศิริพร  ม่วงศรีงาม


piyawan2
   นางปิยวรรณ     ตู้แก้ว


2560-10-15_10h58_23.png
นายชัชวาลย์  โพธิ์แจ้ง


Panachakorn
   นางสาวพนัชกร   ปานศิริ


 Narong
     นายณรงค์    จูสิงห์


 teacher Jutima science
   นางสาวจุติมา  สิมมะลี


teacher Phuttaporn science
นายพุทธพร   รัตนไพบูลย์วิทย์


thanakorn.jpg
นายธนากร  กิจสุขสกุล