ผู้บริหารสถานศึกษา

 ฝ่ายบริหารสถานศึกษา โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

  DirectorofSchool copy
นายวิฑูรย์  งามนิธิจารุเมธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 09-3285-1999


2560 10 15 10h58 10
นายเจริญ  แย้มพยัคฆ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 06-4353-0416


png
นายสุรพล  ทรงศักดิ์สุจริต
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9857-8728


2560 10 15 10h57 01
นายพันธ์ศักดิ์    สืบเชื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5323-3547


2560-10-15_10h59_50.png
นายหัสชัย  ขำประไพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4574-7529