เครื่องแบบนักเรียนชาย

เครื่องแบบปกติของนักเรียนชายให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

2560 10 10 20h50 06

 

“ผม” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านข้างด้านหลัง ให้ สั้นเกรียน ติดหนังศีรษะ (เบอร์ 0 ด้านบน เบอร์ 1 ) ด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซ.ม. และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัดแบบรองทรงสูง ด้านหน้า   ไม่เกิน  5  ซ.ม.  ห้ามหวี แสกกลาง ห้ามไว้หนวด เครา ไม่ใช้วัสดุที่เป็นน้ำมัน เช่น เยล หรือครีมแต่งผม  ห้ามทำสีผม

“เสื้อ” ให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาว ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย     แขนสั้น มีความยาวเหนือข้อศอก 5 ซ.ม. มีสาบกว้าง 3 ซ.ม. ตลอดด้านหน้าใช้กระดุม    สีขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. ไม่มีจีบหน้า จีบหลัง มีกระเป๋าที่อกเสื้อด้านซ้าย  บนราวนม 1 กระเป๋า  มีขนาดกว้าง 8 – 12 ซ.ม.  ลึก 10 – 15 ซ.ม.  ตัวเสื้อมีขนาดพอเหมาะกับตัวนักเรียนไม่คับ หรือหลวมเกินไป การสวมให้สอดชายเสื้อเข้าในกางเกงให้เรียบร้อยเสมอและ ต้องให้เห็นเข็มขัด ตัวอักษรบนเสื้อ สีน้ำเงินเท่านั้น

“กางเกง” ให้ใช้กางเกงขาสั้นสีกากี ขาสั้น เหนือเข่าวัดจาก ลูกสะบ้าไม่เกิน 5 ซ.ม. ผ้าเนื้อเกลี้ยง  ไม่มีลวดลาย ปลายขาพับขอบกว้าง 4 ซ.ม.       มี หูกางเกง 5 – 7 หู ขนาดความกว้าง 1 ซ.ม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บด้านข้าง ข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง มีจีบหลังด้านละ 2 จีบ กางเกงต้องมีขนาดพอ เหมาะกับตัวนักเรียนไม่คับ หรือหลวมเกินไป โดยเฉพาะปลายขากางเกงต้อง ห่างจากขาโดยรอบประมาณ 8–12 ซ.ม. ตามส่วนขนาดของขา (ไม่ใส่กางเกงเอวต่ำหรือดึงให้ตํ่าลง)

“เข็มขัด” ให้ใช้เข็มขัดหนังสีน้ำตาล ไม่มีลวดลายหรือรอบเดิน เส้นด้ายกว้าง3–4  ซ.ม. หัวเข็มขัดทองเหลืองรูปสี่เหลี่ยมหรือเข็มขัดลูกเสือ การ คาดเข็มขัดต้องคาดในหูกางเกงให้เรียบร้อยเสมอ และคาดเข็มขัดราวสะดือไม่ตํ่ากว่าสะดือ

“ถุงเท้า” ให้ใช้ถุงเท้าสีนํ้าตาล มีความยาวขนาดครึ่งน่อง เวลาสวมห้ามพับ หรือม้วนปลาย

“รองเท้า” ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีนํ้าตาล ทั้ง ม.ต้น และ       ม.ปลาย  ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกสีเดียวกับรองเท้า ห้ามตกแต่งลวดลายบนรองเท้า

“กระเป๋า” ให้ใช้กระเป๋าเป้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์เท่านั้น