เครื่องแบบพลศึกษาของนักเรียน

เครื่องแบบพลศึกษาของนักเรียน

  • ใช้ชุดพลศึกษาที่โรงเรียนกำหนด โดยสั่งซื้อจากทางโรงเรียนเท่านั้น
  • ไม่ตัดแต่งชายเสื้อ หรือ ขากางเกง
  • นักเรียนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวหรือสีดำ นักเรียนชายใช้ รองเท้าสีนํ้าตาล
  • แต่งกายชุดเครื่องแบบพลศึกษาตามวันที่โรงเรียนกำหนด เท่านั้น (ห้ามใส่ชุดพลศึกษาในวันที่โรงเรียนไม่ได้กำหนด)