เครื่องใช้ และเครื่องประดับ

เครื่องใช้ และเครื่องประดับ

  • ห้ามสวมใส่เครื่องประดับใด ๆ มาโรงเรียน เช่น สร้อยคอ แหวน กำไร ต่างหู กิ๊บ หวี และอื่น ๆ โรงเรียนอนุญาตให้ใช้สิ่งต่อไปนี้

                - แว่นสายตา ที่ไม่มีลวดลาย และสีไม่ฉูดฉาด

                - สร้อยสแตนเลสแขวนพระเครื่องบูชาในลักษณะมิดชิด ห้ามใส่สายร่มหรือเม็ดกะลา

                - นาฬิกาข้อมือ ยกเว้นนาฬิกาแฟชั่น (ห้ามใส่นาฬิกาหลากสีหรือสายรัดข้อมือหลากสี)

  • ห้ามนำเครื่องมือติดต่อสื่อสารทุกประเภท มาโรงเรียน เช่น วิทยุสื่อสาร วิทยุมือถือ โทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น (ถ้าฝ่าฝืนนำมาแล้วสูญหายโรงเรียนไม่รับผิดชอบ)
  • ห้ามนำเครื่องเล่นทุกประเภทมาโรงเรียน เช่น เกมส์กด เอ็มพี 3  เอ็มพี 4 และอื่น ๆ
  • นักเรียนชายห้ามเจาะหู และห้ามใส่ต่างหู
  • ห้ามนำอุปกรณ์เสริมสวยมาโรงเรียน
  • อุปกรณ์หรือเครื่องประดับใดๆ ที่โรงเรียนห้ามนำมาโรงเรียน แล้วนักเรียนฝ่าฝืน จะยึดเก็บไว้ไม่คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น