ติดต่อโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โทร. 056 241 342