กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 

 sportday cutout
IMG 9441 1000 IMG 9401 1000
IMG 9476 1000 IMG 9518 1000
IMG 9549 1000 IMG 9679 1000