ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
นำนักเรียน ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี   

sc15sc18
 sc14sc17
 sc12sc16