สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า สร้างอาคาร สนามกีฬา 
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ เวลา ๑๐.๐๐ น.
24112018
และอีกช่องทาง ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาค โดยการโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาตากฟ้า 
ชื่อบัญชี "สมาคมศิษย์เก่า ร.ร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์" เลขที่บัญชี ๖๒๖-๐-๐๓๐๒๑-๕
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๕๖ ๒๔๑ ๓๔๒   
หรือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย  สุ่มประดิษฐ์  ๐๘๖ ๖๗๘ ๖๐๘๘