สมาคมศิษย์เก่า ขอเชิญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า สร้างอาคาร สนามกีฬา 
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ เวลา ๑๐.๐๐ น.
24112018
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๕๖ ๒๔๑ ๓๔๒