๔ ธันวาคม ๒๕๖๑การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิฑูรย์  งามนิธิจารุเมธี 
ถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นกล่าวถวายราชสดุดี
น้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
จากนั้นผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนถวายบังคม

4Dec2018 1
4Dec2018 2
4Dec2018 3
4Dec2018 4