กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิฑูรย์  งามธินิจารุเมธี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอรรจน์ชญาน์  พิมพาภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย  สุ่มประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรพล ทรงศักดิ์สุจริต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพันธ์ศักดิ์  สืบเชื้อ
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีใส่บาตรพระสงฆ์และสามเณร
ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง จากนั้นเวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายสดุดี
และถวายบังคม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอตากฟ้า
5dec2018 1
5dec2018 2
5dec2018 3
5dec2018 5
5dec2018 4