เป็นตัวแทนของ สพม.42 เข้าแข่งขันจำนวน 8 รายการ

นักเรียนโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
เป็นตัวแทนของ สพม.42 เข้าแข่งขันจำนวน 8 รายการ ในกิจกรรม
“งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68”
ณ จังหวัดพะเยา ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

sil1
sil2
sil3
sil4
sil5
sil6