ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ คลิกที่นี่

๒. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ คลิกที่นี่

Std R2562Resize

Admin ขอขอบพระคุณ ภาพกราฟิก โดยครูกุหลาบ  มากมี