ประกาศผลสอบคัดเลือก(การจัดห้องเรียน)เข้าเรียนม.1และม.4

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก(การจัดห้องเรียน) เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑

1. ผลการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ คลิกที่นี่

๒. ผลการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ คลิกที่นี่

Std R2562Resize

Admin ขอขอบพระคุณ ภาพกราฟิก โดยครูกุหลาบ  มากมี